Pomoću sofisticiranih, kompjuterski navođenih strojeva za savijanje armaturnog čelika, renomirane tvrtke „MEP group“, izrađujemo sve vrste armaturnih profila i armatura prema specifikaciji, odnosno planovima armature. Savijanje se vrši iz sirovine oblika šipke ili koluta, dijametra 06-040, kvalitete B500B-B550B, ovisno o željama kupca, odnosno statičkog projekta. Svaka pozicija izrađene armature označava se posebnim karticama sa svim potrebnim podacima o naručitelju, mjestu ugradnje, izgledu pozicije, razvijenoj dužini, dijametru i slično, radi lakšeg snalaženja prilikom ugradnje na gradilištu.

Popis strojeva i opreme

MEP FORMAT 16 3D HS

Format 16 HS 3D je idealno rješenje u području automatskog savijanja. Izrade pozicija izrađene armature i trodimenzionalnih formi iz koluta sirovine 8 do 16 mm. Fleksibilnost, visoke performanse, produktivnost i kvaliteta proizvoda uvijek je zajamčena.

MEP PLANET 20 PLUS

PLANET 20 Plus je suma svih najboljih tehnoloških riješenja razvijenih u svrhu prerade, ispravljanja i oblikovanja. Proizvodi iz sirovine u obliku koluta. Promjer sirovine koju može prihvatiti kreće se od 12 do 20 mm, dužine do 12 m. Izrada pozicija izrađene armature I trodimenzionalnih formi. Velika produktivnost u serijskoj proizvodnji kao i u proizvodnji pojedinačnih građevinskih elemenata. Specijalno konstruirana nagnuta radna ploča opremljena donjim preklopnim uređajem koja omogućava proizvodnju velikih elemenata i oblika.

FORMAT 12 HS

Proizvodi iz sirovine u obliku koluta. Promjer sirovine koju može prihvatiti kreće se od 6 mm do 12 mm. Gotov proizvod mogu biti ravne šipke maksimalne dužine 2 m ili savinuta armatura radijusa savijanja 1,5 m.

MINI SYNATX 16 HS

Proizvodi iz sirovine u obliku koluta. Promjer sirovine koju prihvaća kreće se od 8 mm do 16 mm. Gotov proizvod može biti ravna šipka maksimalne dužine 12 m ili savinuta armatura maksimalnog radijusa savijanja do 2 m. Mogućost obostranog savijanja.

SYNTAX LINE 28

Proizvodi iz sirovine u obliku šipke, dužine 12 m ili 14 m. Promjer sirovine koju prihvaća kreće se od 8 mm-28 mm. Gotov proizvod može biti ravna šipka maksimalne dužine 12 m ili savinuta armatura maksimalnog radijusa savijanja do 2,5 m. Mogućnost obostranog savijanja.

CT 12

Proizvodi iz sirovine u obliku ravnih šipki raznih dužina. Promjer sirovine koji stroj može obraditi je od 8 mm do 40 mm. Gotovi proizvodi mogu biti samo ravne šipke do dužine 14 m. Nema mogućnosti savijanja armature.

P 140E

Savijanje šipki promjera od 6 mm do 40 mm. Gotovi proizvodi su savinuta armatura radijusa savijanja do 4 m. Mogućnost obostranog savijanja.

CAL 132

Savijanje lukova i spirala. Minimalni radijus savijanja 20 mm, maksimalno beskonačno.